Nákupný košík
Ks Cena / Ks Zľava % Cena spolu
x
Licencia OEM MS Windows Server Standard 2008 R2 w/SP1 x64 Czech DVD 1-4CPU + 5 CAL - súčasť balenia

Licencia OEM MS Windows Server Standard 2008 R2 w/SP1 x64 Czech DVD 1-4CPU + 5 CAL - súčasť balenia


Kód: LICP73-06453

Dostupnosť: na sklade

Přehled produktu Windows Server 2008
Systém Windows Server 2008 představuje dosud nejpokročilejší operační systém Windows Server, navržený pro podporu nové generace sítí, aplikací a webových služeb. Pomocí systému Windows Server 2008 je možné vyvíjet, distribuovat a spravovat komfortní uživatelská prostředí a aplikace, zajišťovat zabezpečenou síťovou infrastrukturu a zvyšovat technologickou vyspělost a hodnotu organizace.

Systém Windows Server 2008 staví na úspěších a pevných základech předchozích verzí platformy Windows Server, ale zároveň přináší cenné nové funkce i významná vylepšení základního operačního systému. Nové webové nástroje, virtualizační technologie, vylepšení zabezpečení a nástroje pro správu přináší úsporu času, snižují náklady a vytváří stabilní základ IT infrastruktury.

Stabilní základ pro vaše podnikání

Windows Server 2008 představuje stabilní základ pro veškeré serverové a aplikační úlohy a nabízí snadné nasazení a správu. Zcela nový Správce serveru přináší jednotnou konzolu pro správu, která zjednodušuje a optimalizuje instalaci, konfiguraci i průběžnou správu serveru. Prostředí Windows PowerShell, nové prostředí příkazového řádku, pomáhá správcům automatizovat rutinní úlohy související se správou systému na více serverech. Služba nasazení systému Windows představuje zjednodušené vysoce zabezpečené řešení pro rychlé nasazení operačního systému pomocí síťové instalace. Průvodci clustery systému Windows Server 2008 podporujícími převzetí služeb při selhání a plná podpora protokolu Internet Protocol version 6 (IPv6) s konsolidovanou správou vyrovnávání zatížení sítě umožňují snadnou implementaci funkcí pro vysokou dostupnost i běžnými pracovníky IT oddělení.

Nová možnost instalace serverového jádra systému Windows Server 2008 umožňuje nainstalovat jednotlivé role serveru pouze s nezbytnými součástmi a subsystémy bez grafického uživatelského rozhraní. Menší počet rolí a funkcí znamená nižší nároky na disk a služby a zároveň omezení počtu možných cílů útoků. Umožňuje také IT personálu specializovat se pouze na podporované role serveru.

Integrovaná virtualizace

Windows Server Hyper-V, nová generace serverové virtualizační technologie založené na hypervisoru, umožňuje nejlepší využití investic do serverového hardwaru prostřednictvím konsolidace několika rolí serverů provozovaných jako virtuální počítače v jediném fyzickém počítači. Můžete také efektivně provozovat více operačních systémů – Windows, Linux a další – souběžně na jediném serveru. Díky technologii Hyper-V a jednoduchým licenčním podmínkám je nyní velmi snadné plně využít výhod virtualizace k úspoře nákladů.

Aplikace mohou být efektivně virtualizovány prostřednictvím technologií systému Windows Server 2008 pro centralizovaný přístup k aplikacím. Služby Brána Terminálové služby a Vzdálená aplikace RemoteApp Terminálové služby umožňují snadný přístup k běžným programům pro Windows odkudkoli jejich spuštěním na terminálovém serveru namísto přímého používání v klientském počítači, a to bez potřeby používání virtuální privátní sítě (VPN).

Ideální pro web

Windows Server 2008 obsahuje Internetovou informační službu 7.0 (IIS 7.0), která představuje platformu s posíleným zabezpečením a snadnou správou pro vývoj webových aplikací a služeb a jejich spolehlivé hostování. Služba IIS 7.0 představuje významné vylepšení webové platformy systému Windows, protože nově využívá na součásti rozdělenou architekturu zajišťující vyšší flexibilitu a kontrolu. Služba IIS 7.0 také nabízí zjednodušenou správu, výkonné čas šetřící funkce pro diagnostiku a odstraňování potíží a komplexní rozšiřitelnost.

Internetová informační služba IIS 7.0 spolu s rozhraním .NET Framework 3.0 představuje komplexní platformu pro vývoj aplikací, které propojují uživatele a data, a umožňuje jim vizualizovat, sdílet a reagovat na informace. Služba IIS 7.0 navíc hraje centrální úlohu ve sjednocování technologií webových platforem společnosti Microsoft – ASP.NET, služby Windows Communication Foundation Web Services a služby Windows SharePoint Services.

Vysoké zabezpečení

Windows Server 2008 je nejlépe zabezpečeným serverovým systémem Windows v historii. Bylo posíleno jeho zabezpečení a ochrana proti selhání a řada nových technologií zabraňuje neautorizovaným připojením k sítím, serverům, datům a uživatelským účtům. Technologie NAP (Network Access Protection) zajišťuje, že počítače, které se snaží o připojení k vaší síti, vyhovují stanoveným zásadám zabezpečení vaší organizace. Integrace technologií a řada vylepšení činí ze služby Active Directory výkonné sjednocené a integrované řešení pro správu identit a přístupu. Funkce RODC (Řadič domény jen pro čtení) a BitLocker Drive Encryption umožňuje zabezpečenější nasazení databáze služby Active Directory na firemních pobočkách.

Vysoký výpočetní výkon

Výhody a úspora nákladů, které přináší Windows Server 2008, jsou k dispozici i v edici Windows HPC Server 2008 určené pro prostředí pro vysoce náročné výpočetní úlohy (HPC). Edice Windows HPC Server 2008 je založena na 64bitové technologii Windows Server 2008 a může být efektivně škálována na tisíce procesorových jader přímo ve výchozím nastavení, čímž přináší vylepšení produktivity a snižuje složitost prostředí HPC. Windows HPC Server 2008 umožňuje širší využití díky bohatému a integrovanému uživatelskému prostředí, které je možné škálovat v rozsahu od kancelářských aplikací po clustery, a obsahuje ucelenou sadu nástrojů pro nasazení, správu a monitorování, které je možné snadno nasazovat, spravovat a integrovat s existující infrastrukturou.